Nieciecki h. Jastrzębiec. 

Piotr syn Joachima, zapisany do 
Ksiąg Szlachty Gub. Wileńskiej 1805 r.

Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do Ksiąg Gub. Wileńskiej:

Joachim, syn Stanisława
        z synami:
Janem,
Piotrem i
Antonim i jego synami:
                Tomaszem     i
                Ignacym 
w 1849 r.

Dopełnienie z ustnych przekazów dr Gabrieli Niecieckiej ur. 25.02.1899 r.  zamieszkałej w Warszawie przy ul. Jaworzyńskiej 7:

  „Ignacy, syn Antoniego żonaty z Sabiną Kniszewską, właściciel maj. Świtajłówki – 20 km od Mińska; miał 2 córki: Jadwigę i Janinę, oraz synów: Stanisława żonatego z w/w Gabrielą z domu Persidok, zmarłego w 1921 r., Antoniego, porucznika poległego w 1920 r. i Witolda zmarłego w 1970 r.

 

źródło: "Przyszłość należy formować", 
opracowanie Zygmunta Niecieckiego
udostępnione przez  p. Sławomira M. Niecieckiego (członka Związku Szlachty Polskiej)